Privacy

Každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom prihlási na stránke www.mafraslovakia.sk a poskytne akékoľvek svoje osobné údaje vrátane mailových adries, dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov aj na ďalšie reklamné a propagačné účely prevádzkovateľa tejto stránky a ostatné subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien.