TELE plus

0,69 € za výtlačok

Objednávateľ (platca)

 
 

Príjemca (pokiaľ je iný ako platca)

 

Predplatné objednávajte na:

MAFRA Slovakia Print, s.r.o..
Nobelova 34
836 05 Bratislava
E-Mail: epredplatne@mafraslovakia.sk