Kontakty spoločnosti MAFRA Slovakia Print

MAFRA Slovakia Print, s.r.o.,

Nobelova 34

836 05 Bratislava

tel.: +421 233 335 700 IČO: : 51 904 446 UniCredit Bank Slovakia a.s.
fax: +421 233 335 733 Číslo účtu: 9000056048/1111
 
Michalechová Katarína obchodno-marketingová riaditeľka

 

tel: +421 2 333 357 00

fax: +421 2 333 357 33

e-mail: katarina.michalechova@mafraslovakia.sk

Tomek Peter senior sales manager

 

tel: +421 2 333 357 58

gsm: + 421 918 726 304

fax: +421 2 333 357 33

e-mail: peter.tomek@mafraslovakia.sk

Vlašič Peter senior sales manager

 

tel: +421 2 333 357 37

gsm: +421 915 886 439

fax: +421 2 333 357 33

e-mail: peter.vlasic@mafraslovakia.sk

Máte záujem o inzerciu?
Dragúňová Ivana Šéfredaktorka časopisu Chvíľka pre teba

 

tel: +421 233 335 738

e-mail: ivana.dragunova@mafraslovakia.sk

Gešvantnerová Renáta šéfredaktorka časopisu Rytmus Života

 

tel: +421 233 335 750

e-mail: renata.gesvantnerova@rytmuszivota.sk

Vargová Eva šéfredaktorka časopisov Eurotelevízia, Telemagazín, TV Max, Tele plus

 

tel: +421 233 335 739

e-mail: eva.vargova@mafraslovakia.sk

Ing. Jozef Bajo riaditeľ spoločnosti

 

tel: +421 233 335 700

e-mail: jozef.bajo@mafraslovakia.sk

Bányaiová Katarína asistentka časopisov Chvíľka pre teba a Rytmus života

 

tel: +421 233 335 700

fax: +421 233 335 733

e-mail: katarina.banyaiova@mafraslovakia.sk

Hlaváčová Miroslava asistentka

 

tel: +421 233 335 703

fax: +421 233 335 733

e-mail: miroslava.hlavacova@mafraslovakia.sk

Sabolová Ivana manager distribúcie

 

tel: +421 233 335 730

e-mail: distribucia@mafraslovakia.sk